Gallergrindar

Gallergrindar


Smidesgaller är ett komplement till våra upprullningsbara galler och jalusier. Finns både som öppningsbara och fasta galler.

Gallren rekommenderas av så väl Försäkringsbranschens Service Aktiebolag som Polisens Brottsförebyggande enhet. Smidesgrindar och fönstergaller måttanpassas efter önskemål. Svart och vitt är standardfärger. Andra färger kan erhållas.

Smidet kan placeras såväl utomhus som inomhus och monteras antingen i nischen eller direkt mot vägg, så kallat frontmontage.

Det öppningsbara smidet låses med beslag och hänglås alternativt låshus av valfri modell.

Smide är ett bra alternativ till rulljalusi när kostnaden skall hållas nere.