Mål & Vision

Mål & Vision

Vision

SS Group ska ge kunder och medarbetare trygghet i vardagen. Vi är flexibla och nyskapande av säkerhetslösningar. Med kompetenta medarbetare skapar vi effektivitet genom erfarenhet, ansvar och servicetänkande.

Mål

  • Att vara känd i Branschen med Stockholm som bas.
  • Att vara en av de utvalda leverantörerna vid upphandlingar.
  • Att vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Att växa med fokus på kvalitet och lönsamhet.