Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning

Syftet med parkeringsövervakning är att främja trafiksäkerheten på vägarna, öka framkomligheten i trafiken och förbättra trivseln i boendemiljöer.

Tjänsten utförs av våra uniformerade och förordnade väktare.

SS Group AB parkeringsvakter utför parkeringsövervakning på tomtmark och kommunal mark där hon/han ser till att parkeringsreglerna efterlevs.

Parkeringsövervakning sker med förnuft och förståelse för speciella parkeringsbehov. Parkeringsvakten kontrollerar att fordon har parkerat rätt, att avgifter är erlagda samt att erforderliga tillstånd finns.

Vid brister utfärdar parkeringsvakten parkeringsanmärkningar. Vidare informerar parkeringsvakten allmänheten om parkeringsregler och var det finns parkeringsmöjligheter.

Genom att anmäla skador på vägar och gångbanor kan parkeringsvakten medverka till att förebygga olyckor.  I arbetsuppgifterna ingår också att kontrollera att övervakningsområdets parkeringsskyltar är korrekta. Vid felaktigheter är det parkeringsvaktens uppgift att rapportera detta till ansvarig.

Sweden Security Group parkeringsvakter kontrollerar att trafikregleringen följer lagar och förordningar samt ger förslag på förbättring av parkeringsytor.

Parkeringsövervakning innebär bland annat:

  •  Att kontrollera att fordon parkerat rätt.
  • Kontrollera att avgifter är betalda.
  • Kontrollera att parkeringsskyltningen i området är korrekt.
  • Informera om parkeringsregler samt om var      parkeringsmöjligheter finns.
  • Att ge vägvisning och information till allmänheten.
  • Förebygga olyckor genom att felanmäla skador på vägar och gångbanor
  • Parkeringsövervakning