Ronderande bevakning

Ronderande bevakning

En ronderande väktare finns tillgänglig dygnet runt för att besöka kunderna i sitt ronddistrikt. Vanligtvis utförs de på varierande tider, men väktaren kan även komma vid överenskomna tidpunkter för till exempel låsning och upplåsning. Bilen som väktaren färdas i är tydligt skyltad i förebyggande syfte.
Väktaren står i ständig kontakt med larmcentral och kan snabbt kalla på hjälp om så skulle behövas. Allt detta gör att du i lugn och ro kan lämna din arbetsplats utan att behöva oroa dig för att drabbas av inbrott, skadegörelse eller andra skador.

Målet med ronderingen, kan till exempel vara att förhindra eller försvåra:

  • Uppkomst och utbredning av brand
  • Uppkomst och spridning av vattenläckor
  • Inbrott
  • Stöld
  • Obehörigt tillträde
  • Skadegörelse
  • Spionage
  • Sabotage
  • Obehörig insyn
  • Obehörig fotografering

Försvåra, förhindra och förebygga angrepp, olaglig verksamhet och olyckor är vad ronderande bevakning syftar till att utföra. Tillsammans med vår kund upprättas gedigna instruktioner så att väktaren alltid har ansvarsbeskrivningar att relatera till.