Stationär bevakning

En stationär väktare har till skillnad ifrån rondverksamheten, som oftast opererar över flera områden, ett begränsat och uttalat bevakningsområde, inom vilket han/hon tjänstgör.

Exempel på stationära uppdrag kan vara säkerhetsreceptionister, portuppdrag vid industrianläggningar, , väktare vid centralstationer eller andra platser där väktare tjänstgör vars operativa område är begränsat. SSG utför stationär uppdrag åt ett stort antal känsliga byggprojekt, multinationella kunder likväl under kritiska  tidpunkter såväl som i  långsiktiga perspektiv.

Copyright @ 2013 SSG, All Rights Reserved